Thẻ: vi-sao-hoa-nhai-chi-co-mau-trang

    Lý do hoa nhài chỉ có màu trắng

    Lý do hoa nhài chỉ có màu trắng

    Tương truyền, tất cả các loài hoa đều có màu trắng.Nhưng một ngày kia có một hoạ sĩ đã đến khu vườn mang theo một hộp to đựng các loại mực màu và một nắm ...